Vandringsled

Skylt som hänvisar till en vandringsled.
Vandringsled i Klåveröd 22Söderåsen.

En vandringsled är en upptrampad, röjd och oftast uppmärkt gångstig avsedd för rekreation och motion, vanligen belägen på landsbygden. Vandringsleder finns i alla världsdelar utom Antarktis.

Exempel på längre vandringsleder i Sverige är Bergslagsleden, S:t Olavsleden, Bohusleden, Skåneleden, Blekingeleden, Utvandrarleden, Ostkustleden, Roslagsleden, Sörmlandsleden, Östgötaleden, Kungsleden, Padjelantaleden, Vasaloppsleden och Nordkalottleden.

Fjälleden Kungsleden i Lappland är Sveriges äldsta och mest kända vandringsled. Den längsta leden är i nuläget Östgötaleden. Andra långa leder är bland andra Skåneleden och Sörmlandsleden.

I länder utan rätt att beträda privat mark, fyller vandringsleder en viktigare funktion, genom att ange leder där man får vandra.

Se även

Externa länkar

  • Svenska vandringsleder
v  r
Vandringsleder i Sverige
GötalandSörmlandsleden skylt 2011.jpg
Svealand
Adelsö vandringsled · Aspens naturstig · Bergslagsleden · Blå leden · Bruksleden · Bornsjöns natur- och kulturstig · Ekerö-Munsöleden · Elfviksleden · Finnskogleden · Fjärilsstigen · Flaten runt · Fogdö pilgrimsled · Gömmarrundan · Gagnefs fäbodstigar · Gamla sockenvägen Flemingsberg–Lissma · Gyllenhielmska leden · Gångstråk Stockholm · Harspåret · Havtornsuddslingan · Huddingeleden · Hågelby kyrkväg · Ingegerdsleden · Judarskogens naturstig · Källtorpssjön runt · Lovöns fornstig · Munkastigen · Måsnarenleden · Mälarpromenaden · Nordvärmlandsleden · Pilgrimsleden Västerbergslagen · Pilgrimsleden i västra Värmland · Rovfågelleden · Roslagsleden · Sankt Botvids pilgrimsled · Schisshyttans vandringsled · Siljansleden · Skolleden · Sörmlandsleden · Tidens väg · Upplandsleden · Upplands-Broleden · Värmdöleden · Värmlandsleden
Norrland
Se även: Hälsans stig och Att vandra med Wikipedia