Svenska Kennelklubben

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2019-08)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.
Svenska Kennelklubben
Svenska Kennelklubbens medlemsmärke 1939.
Historia
Grundat13 december 1889
HuvudkontorSollentuna 22, Sverige

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och grundades den 13 december 1889[1] av Adolf Patrik Hamilton initialt för jakthundar, men täcker idag alla hundraser. Organisationen har drygt 300 000 medlemmar.

Verksamheten

Organisationens mål är:

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • att informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor, som har betydande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • att skapa och vidmakthålla bra relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

Hamiltonplaketten kan tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubben syften.

Internationellt samarbete

SKK är den svenska medlemsorganisationen i den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique Internationale (FCI) och tillämpar samma gruppindelning av hundraser som denna organisation.

SKK är även medlem i Nordisk Kennelunion (NKU). Övriga medlemmar i NKU är Dansk Kennel Klub, Hundaræktarfélag Islands (Islands kennelklubb), Norsk Kennel Klub och Suomen Kennelliitto/Finska Kennelklubben.

Organisatorisk indelning

SKK:s högsta beslutande organ är kennelfullmäktige. Den löpande verksamheten sköts av Centralstyrelsen.

SKK är för övrigt uppdelat på länsklubbar, specialklubbar och Sveriges Hundungdom.

Länsklubbar

Svenska kennelklubben är regionalt indelad i länsklubbar. Dessa följer inte alltid statens indelning i län.

Se även

Källor

  1. ^ ”Verksamhetsberättelse”. Svenska Kennelklubben. 27 september 2017. https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/verksamhetsberattelse_2015-16_webb.pdf. Läst 23 augusti 2020. 

Externa länkar

  • Svenska Kennelklubben
  • SKK - Svenska kennelklubbens - Mitt SKK / medlemsinformation
v  r
Kung Carl XVI Gustafs beskyddarskap
Kungliga
akademier
Förbund
Ordenssällskap
Riddarorden
Kungliga klubbar
Stiftelser etc.
Föreningsliv
Barnens Dags Riksförbund · Djurgårdens hembygdsförening · Friluftsfrämjandet · Föreningen Skogen · Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner · Föreningen Konstnärernas Vänner · Föreningen för Svenskar i Världen · Föreningen Nationalmusei Vänner · Föreningen Riksmusei Vänner · Gripsholmsföreningen · Jussi Björlings 100-årsjubileum · Kulturen i Lund · Nya Sällskapet · Riksföreningen mot Cancer · Rädda Visby Ringmur-aktionen · Stockholms Studentsångare · Svenska arkeologiska samfundet · Svenska Bibelsällskapet · Svenska Blå Stjärnan · Svenska Djurskyddsföreningen · Svenska Jägareförbundet · Svenska Kennelklubben · Svenska Rotaryrörelsen · Svenska Rominstitutets Vänner · Svenska Röda Korset · Svenska Turistföreningen · Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet · Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi · Sveriges Allmänna Konstförening · Sveriges Hembygdsförbund · Sveriges Lions · Sångsällskapet Orphei Drängar · Sällskapet (herrklubb)  · Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet · Östasiatiska Museets Vänner
Sport och idrott
Internationella
organisationer
The American-Scandinavian Foundation (USA) · World Scout Foundation (Schweiz)