Siderisk omloppstid

Question book-4.svg
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-01)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Siderisk omloppstid är den tid det tar för en himlakropp att gå ett varv runt en central kropp, exempelvis för en planet att gå runt solen eller en satellit att göra ett varv runt en planet, sett i förhållande till stjärnornas positioner (som tänks markera fasta positioner i rymden). Den sideriska omloppstiden kan anses vara himlakroppens verkliga omloppstid.

Omloppstiden i förhållande till solen, sett från jorden, kallas synodisk omloppstid. Den skiljer sig från den sideriska omloppstiden därför att även jordens banrörelse runt solen är inblandad.

Omloppstider i solsystemet

Tabellen nedan anger planeternas och några dvärgplaneters omloppstider. Först anges den sideriska omloppstiden i (jord)år. Därefter den synodiska omloppstiden i först år, sedan dygn.

    Sid. P. (å)   Syn. P. (å)   Syn. P. (d)
Merkurius     0,241   0,317   115,9
Venus     0,615   1,599   583,9
Jorden     1     —     —
Månen     0,0748     0,0809     29,5306
Mars     1,881   2,135   780,0
Ceres     4,600   1,278   466,7
Jupiter   11,87   1,092   398,9
Saturnus   29,45   1,035   378,1
Uranus   84.07   1,012   369,7
Neptunus       164,9   1,006   367,5
Pluto 248,1   1,004   366,7
Eris 557   1,002   365,9
Sedna 12050   1,00001   365,1

Se även

Referenser


v  r
År
Dygnsbaserade år
Gregorianskt år · Kalenderår · Julianskt år · Normalår · Skottår · Vetenskapligt år
Astronomiska år
Astronomiskt år · Galaktiskt år · Sideriskt år · Tropiskt år · Anomalistiskt år
Religiösa år
Judiskt år · Kyrkoår · Islamiskt år
Övriga år
Bankår · Läsår · Platoniskt år (Stora året) · Räkenskapsår (verksamhetsår)
Se även: Kalender · Tid · Tidsperiod
v  r
Tid
TidsskalorWooden hourglass 3.jpg
Tidmätning
Dateringstekniker
Övrigt
Se även: Internationella måttenhetssystemet · Kalender · Tidsperiod
v  r
Gravitation omloppsbana
Typer
Generell
Geocentrisk
Om andra punkter
Banelement
Form storlek
e  Excentricitet a  Ellips b  Hyperbel Qq  Apsis
Orientering
i  Banlutning Ω  Longitud hos uppstigande nod ω  Periapsisargument ϖ  Periapsislongitud
Position
M  Medelanomali ν, θ, f  Sann anomali E  Excentrisk anomali L  Medellongitud l  Sann longitud
Variation
T  Siderisk omloppstid n  Genomsnittlig rörelse v  Omloppshastighet t0  Epok
Manövrar
Celest mekanik