Ralf Fröberg

Ralf Fröberg, född den 22 december 1943, är professor 22 i matematik vid Stockholms universitet. Fröberg disputerade 1977 vid Stockholms universitet för Christer Lech. Han är verksam inom kommutativ algebra och homologisk algebra. Fröberg har gjort väsentliga bidrag inom teorin för Koszulalgebror, även kallade Fröbergalgebror.

Externa länkar

  • Ralf Fröbergs webbplats
  • http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=20599