Krigsmateriel

Krigsmateriel avser sådan materiel som är utformad för militärt bruk,[1] till skillnad från produkter med dubbla användningsområden 22 som utformats civilt men kan ha en militär tillämpning.[2]

Begreppet särskiljs ofta i två kategorier där krigsmateriel för strid (KS) avser produkter som kan ha förstörelsebringande egenskaper medan övrig krigsmateriel (ÖK) är sådan krigsmateriel som saknar förstörelsebringande egenskaper.[3] Vad som utgör krigsmateriel definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen.[4]

Svensk krigsmateriellagstiftning

Lag och förordning, inklusive ändringar:[5]

 • Lag (1992:1300) om krigsmateriel[6]
 • Förordning (1992:1303) om krigsmateriel[7]
 • Bilaga till förordningen, inklusive krigsmaterielförteckningen.[4] Gäller från och med 15 januari 2022.

Mer information finns på hemsidan för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).[5]

Klassificering av krigsmateriel i Sverige

Den som bedriver företagsverksamhet är skyldig att kontrollera i krigsmaterielförteckningen om verksamheten omfattar krigsmaterielklassade produkter eller tekniskt bistånd kopplade till sådana produkter. Krigsmateriel omfattas av exportkontroll, vilket betyder att det är tillståndspliktigt att både tillverka, tillhandahålla och exportera sådana produkter.[1]

De olika kategorierna av krigsmateriel framkommer i krigsmaterielförteckningen[4] och de övergripande kategorierna är följande:

 • ML1 – Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm
 • ML2 – Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm
 • ML3 – Ammunition och tempereringsdon
 • ML4 – Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan
 • ML5 – Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varningsutrustning
 • ML6 – Markfordon och komponenter
 • ML7 – Kemiska agenser
 • ML8 – Energetiska material
 • ML9 – Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster)
 • ML10 – ”Luftfartyg”
 • ML11 – Elektronisk utrustning
 • ML12 – Höghastighetsvapen med kinetisk energi
 • ML13 – Pansar- eller skyddsutrustning
 • ML14 – ”Specialiserad utrustning för militär utbildning” eller för simulering av militära scenarion
 • ML15 – Bild- eller motmedelsutrustning
 • ML16 – Smidesstycken, gjutstycken och andra oberabetade produkter som särskilt utformats för utrustning
 • ML17 – Övrig utrustning
 • ML18 – Utrustning och komponenter för ’framställning’ av produkter
 • ML19 – Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system)
 • ML20 – Kryogen och ”supraledande” utrustning
 • ML21 – ”Programvara”
 • ML22 – ”Teknik”

Referenser

 1. ^ [a b] ”Introduktion till krigsmateriel och tekniskt bistånd - ISP”. isp.se. https://isp.se/krigsmateriel/introduktion-till-krigsmateriel-och-tekniskt-bistand/. Läst 25 april 2022. 
 2. ^ ”Introduktion till PDA - ISP”. isp.se. https://isp.se/pda/introduktion-till-pda/. Läst 25 april 2022. 
 3. ^ ”Svensk krigsmaterielexport till Turkiet - ISP”. isp.se. https://isp.se/nyheter/svensk-krigsmaterielexport-till-turkiet/. Läst 25 april 2022. 
 4. ^ [a b c] ”SFS 2021:1233 Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel”. Utrikesdepartementet. 9 december 2021. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-12/SFS2021-1233.pdf. Läst 25 april 2022. 
 5. ^ [a b] ”Regelverk - ISP”. isp.se. https://isp.se/krigsmateriel/regelverk/. Läst 25 april 2022. 
 6. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lag (1992:1300) om krigsmateriel Svensk författningssamling 1992:1992:1300 t.o.m. SFS 2018:135 - Riksdagen”. riksdagen.se. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19921300-om-krigsmateriel_sfs-1992-1300. Läst 25 april 2022. 
 7. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Förordning (1992:1303) om krigsmateriel Svensk författningssamling 1992:1992:1303 t.o.m. SFS 2021:1233 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921303-om-krigsmateriel_sfs-1992-1303. Läst 25 april 2022.