Heliocentrisk bana

Ett heliocentriskt solsystem som föreslaget av Nicolaus Copernicus

Heliocentrisk betyder med solen i centrum.

En himlakropp sägs ha en heliocentrisk bana om den i huvudsak kretsar kring solen och inte kring någon annan himlakropp. Exempel är alla planeter, asteroider och kometer i vårt solsystem. Månen däremot rör sig kring jorden och månens bana är därför en geocentrisk bana. Andra himlakroppar rör sig varken runt solen eller runt jorden, till exempel andra stjärnor/solar och månar kring andra planeter.

En himlakropps heliocentriska position är himlakroppens position i förhållande till solen. Om positionen ges i förhållande till jorden kallas den positionen himlakroppens geocentriska position.

Se även


v  r
Gravitation omloppsbana
Typer
Generell
Begravnings Hohmann Hästsko
Geocentrisk
Geostationär Hög Låg Medelhög Molnija Månvarv Polär Solsynkron
Om andra punkter
Heliocentrisk Solsynkron
Banelement
Form storlek
e  Excentricitet a  Ellips b  Hyperbel Qq  Apsis
Orientering
i  Banlutning Ω  Longitud hos uppstigande nod ω  Periapsisargument ϖ  Periapsislongitud
Position
M  Medelanomali ν, θ, f  Sann anomali E  Excentrisk anomali L  Medellongitud l  Sann longitud
Variation
T  Siderisk omloppstid n  Genomsnittlig rörelse v  Omloppshastighet t0  Epok
Manövrar
Celest mekanik