Banlutning

Inklinationen är vinkeln i.

Banlutningen eller inklinationen, betecknat ι, är vinkeln mellan en omloppsbana 22 och ett referensplan. För satellitbanor är referensen jordens ekvatorialplan, för en planetbana är referensen ekliptikan.

Saturn 01.svg 
Denna astronomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den.
v  r
Gravitation omloppsbana
Typer
Generell
Geocentrisk
Om andra punkter
Banelement
Form storlek
e  Excentricitet a  Ellips b  Hyperbel Qq  Apsis
Orientering
i  Banlutning Ω  Longitud hos uppstigande nod ω  Periapsisargument ϖ  Periapsislongitud
Position
M  Medelanomali ν, θ, f  Sann anomali E  Excentrisk anomali L  Medellongitud l  Sann longitud
Variation
T  Siderisk omloppstid n  Genomsnittlig rörelse v  Omloppshastighet t0  Epok
Manövrar
Celest mekanik